Behandlingar

En lagning kan behövas när du har ett hål i en tand som är orsakat av karies, eller om du har en gammal lagning som har gått sönder. Vi arbetar med de mest beprövade fyllning materialen som består av plast filler så kallade kompsiter, som “klistras” fast på tanden genom att den samtidigt härdas med en härdlampa. Om inte din tandläkare sagt något annat, kan du äta som vanligt efter en timme. Det kan isa i en nylagad tand vid tuggning (tuggöm). Det är inte ovanligt och det går så gott som alltid över. Beroende på fyllningens storlek, placering och färg på den egna tanden väljs rätt kompositmaterial i rätt färg vilket gör att våra fyllningar ser naturliga ut.

Ett vackert leende betyder mycket för många av oss. Vi erbjuder dig de allra senaste metoderna för att uppnå det leende som du önskar dig. Om du har problem med missfärgade tänder eller fyllningar, nedslitna framtänder, om tänderna står för trånga eller för glesa hjälper vi dig med det. Det framställs individuellt för varje patient och tand. Passformen blir därför perfekt. Med skalfasader av keramisk material eller komposit kan du få ett leende som du alltid drömt om, vilket i många fall kan stärka ditt självförtroende.

Vad är rotfyllning? Det finns flera orsaker till att pulpan inuti tanden dör, bland annat karies, läckande fyllningar, hårdpåbitnig, tandgnissling eller trauma. En inflammation eller infektion inne i tanden innebär att pulpan är skadad. Besväras du av molande värk, känslighet för kyla och värme, svullnad och ömhet kan det vara tecken på en skadad pulpa. Det är dock inte alltid du får symptom. En levande pulpa är förstås att föredra, men tanden går att rädda även om pulpan skulle dö. Lösningen är rotbehandling. Syftet med rotbehandlingar är att förebygga en rotkanalsinfektion eller att åstadkomma en bakterie fri rotkanal, vilken sedan fylls med en tät rotfyllning för att förhindra att det uppstår en ny infektion. En rotbehandling med efterföljande rotfyllning kräver oftast två behandlingstillfällen. Vid den första behandlingen öppnar man upp till rotkanalen för att ta bort rester av tandpulpan och göra rent i rotkanalen. När tanden rensats fyller man kanalen med ett bakteriedödande medel som får verka 1-2 veckor. Under tiden får Du en provisorisk fyllning som håller bra att tugga på. Rotkanalen fylls gången därpå med ett gummiliknande material, guttaperka. Avslutande behandlingen är, exempelvis en permanent fyllning eller krona på den rotfyllda tanden
Tandlossning (Parodontit) är en sjukdom som drabbar tandens fäste och ger infektion runt en eller flera tänder i munnen. Bakterier eller plack som samlas på tandens yta och inte borstas bort på rätt sätt, kan orsaka sjukdomen. Faktorer som ökar risken för tandlossning är också rökning, diabetes, ärftlighet och stigande ålder. Vanligtvis är sjukdomsförloppet långsamt, men det finns också sjukdomsförlopp som går snabbt och då framförallt hos yngre personer. Mätning av fickor runt tänderna görs med ett trubbigt instrument. Hur många besök för behandlingen som behövs, beror på vilka problem som finns i munnen och i vilken omfattning. Går behandlingen bra och tänderna sköts dagligen på rätt sätt, kan tandfickorna läka ut. Man gör då ett kontroll och fickdjupsmätning efter 4-6 månader och utvärderar behandlingen. Sjukdomen parodontit innebär att patienten genom hela livet måste vara extra noga med att själv rengöra sina tänder dagligen på bästa sätt. Patienten skall regelbundet besöka tandhygienisten för kontroll av munhygienen och få hjälp med att göra rent från bakteriebeläggningar. Detsamma gäller också om tänder ersatts av tandbryggor eller implantat.
Orsaken till tand-förlusterna kan vara tandlossningssjukdom, kariesskador, traumaskador, stora skador pga stora fyllningar eller medfödd avsaknad av tänder. Vi utför ersättningar i form av kronor, broar (bryggor), implantat konstruktioner och olika typer av avtagbara proteser. Vi har en lång erfarenhet av helkeramiska och metallförstärkta kronor och bryggor. våra protetiska ersättningar håller en hög estetisk nivå och ser ut som din tand.
Vid förlust av enstaka eller flera tänder, kan dessa ersättas med implantat. Implantat ser ut, känns och fungerar som naturliga tänder. Implantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. När implantatet har läkt in i benet används dessa som stöd för att fästa nya porslinständer på. Operationen av fästena utförs av specialisttandläkare i kirurgi och vi utför resterande delen av behandligen i form av krona eller bro på inopererade implantaten. Vi använder endast implantat metoder som är väldokumenterade och har mycket lyckade resultat och är utav världens bästa implantat system, Straumann och Astra Tech.
Biter du hårt eller gnisslar tänder i sömnen? Många människor pressar eller gnisslar tänder på grund av stress. Det kan leda till huvudvärk, ömma tänder och käkar. Om du har förlorat några sidotänder, har problem med käklederna eller har inflammation och ökade spänning i tuggmuskulaturen då kan du bli hjälpt av en bettskena . En bettskena kan lindra eller ta bort besvären genom att bidra till att spända muskler kan slappna av. Skenan skyddar också från det slitage och den belastning på tänderna som gnisslingen eller pressning orsakar. Bettskenor tillverkas oftast av hårdplast och används för att lindra de vanligaste besvären. För mer akuta besvär från tänder, tuggmuskler och käkleder behövs ibland en mjukplastskena. Vanligtvis används skenan endast när man sover.
Tandblekning har blivit allt vanligare. Hos oss bleker du tänderna effektivt och säkert. Vi rekommenderar en undersökning av alla tänderna innan en eventuell blekning görs. Detta för att kunna säkerställa att du är helt frisk i munnen och att det säkert för dig att bleka tänderna och kunna bedöma slutresultatet. Vi använder oss av väl beprövade blekningsmedel. Vi utför blekning av enstaka missfärgade tänder och även blekning av hela bettet.
Visste du att barn mellan 3 och 19 år får kostnadsfri tandvård även hos privattandläkare? Enligt tandvårdslagen har barn och ungdomar rätt till kostnadsfri regelbunden och fullständig tandvård (även akuttandvård) till och med det år de fyller 19. Om det finns behov av specialisttandvård tex vid tandreglering då remitterar vi till specialist kliniker. Du kan själv välja vilken tandläkare ditt barn ska gå till. Det finns många fördelar med att ha samma tandläkare för hela familjen. Hela din familj är hjärtligt välkommen hos oss. Du och Dina barn träffar samma tandläkare varje gång. Fyller ditt barn 3 år ? Då är det dags att välja tandläkare. Du kan maila oss så listar vi ditt barn hos oss och kallar för undersökning.