Pris

Den 1:a juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft. Reformen innehåller 2 delar.

Tandvårdsbidraget

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:

  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr under två år
  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 300 kr under två år.
  • 
Är du 75+ är tandvårdsbidraget 600 kr under två år.

Tandvårdsstödet och högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att under en 12 månaders period:

1. Du står själv för hela din tandvårdskostnad upp till 3000 kronor.

2. Kostnad mellan 3000 – 15000 kronor, betalar du 50% av det överskjutande beloppet.

3. Kostnader över 15000 kronor, betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet.

Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. I Sverige är det fri prissättning på tandvård.

För de som lider av vissa sjukdomar så finns även ett så kallade Särskild tandvårdsbidrag, vilket innebär att man får 600 kronor per halv år extra för sin tandvård.

Vissa sjukdomar ger rätt till helt subventionerad kostnad för tandvård, i dessa fall behövs ett intyg från landstinget eller kommunen som berättigar till detta.Fråga oss om du vill veta mer om det.

Vilken behandling just din mun behöver, går inte att säga på förhand. Så snart vi har undersökt din mun får du behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna. Alla behandlingar ersätts ej av försäkringskassan.

Bastandvård är gratis för barn och ungdomar till och med det år du fyller 19. För tandreglering gäller särskilda regler.

Vi är anslutna till försäkringskassan. Vill du veta mera om Tandvårdsstödet besök www.forsakringskassan.se/ eller prata med din tandläkare.